Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan herşeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır?
Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. 30/8

Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır.
..ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

Bu websitesi Web Sitesi Kur ile oluşturulmuştur.